لیست قیمت اینورتر اینوت

GD10 اینوت

ورودی تک فاز به سه فاز 220 - مدل INVT - GD10
قیمتتوان (KW)کد کالا
4,440,0000.2GD10-0R2G-S2-B
4,540,0000.4GD10-0R4G-S2-B
4,790,0000.75GD10-0R7G-S2-B
6,180,0001.5GD10-1R5G-S2-B
6,620,0002.2GD10-2R2G-S2-B

ورودی سه فاز به سه فاز - مدل INVT - GD10
قیمتتوان (KW)کد کالا
6,390,0000.75GD10-0R7G-4-B
6,700,0001.5GD10-1R5G-4-B
7,240,0002.2GD10-2R2G-4-B

برای خرید اینورتر اینوت GD10
با ما تماس بگیرید