لیست قیمت اینورتر تکو

لیست قیمت اینورتر TECO

ورودی 220 ولت تکفاز
MA410 (TETA)MA610 (TETA)+E310S310 (BCD)S310 (D)KW
4,400,000** 4,256,000 3,840,000 0/37
4,600,000** 4,480,000 4,240,000 0/75
4,960,000* 7,040,000 5,440,000 5,216,000 1/5
5,240,000* 7,808,000 **2/2
*9,250,000 13,440,000 **3/7

ورودی 380 ولت سه فاز
A510T310MA610 (TETA)+E310KW
* 9,400,000 7,680,000 *1/5
* 10,792,000 8,960,000 *2/2
18,320,000 16,520,000 11,136,000 10,640,000 4
21,840,000 21,040,000 13,600,000 *5/5
23,920,000 24,560,000 15,360,000 *7/5
30,320,000 27,320,000 19,520,000 *11
35,840,000 29,320,000 22,400,000 *15
45,840,000 37,760,000 29,888,000 *18/5
52,720,000 49,760,000 33,600,000 *22
64,400,000 60,640,000 43,200,000 *30
79,520,000 63,920,000 50,400,000 *37
91,200,000 84,560,000 64,000,000 *45
114,400,000 97,920,000 78,928,000 *55
133,840,000 * 92,160,000 *75
165,520,000 * 111,680,000 *90
233,840,000 * 128,000,000 *110
253,360,000 * 160,000,000 *132
293,000,000 * 180,480,000 *160
364,560,000 * 185,360,000 *185
** 244,000,000 *200
530,400,000 ***220
587,200,000 ***260
667,600,000 ***300
752,000,000 ***375

اینورترهای تکو شامل انواع سری MA410 , A510 , E310 ,S310 , MA610 و T310 اشاره کرد
که هر کدام برای کاربری خاصی طراحی شده اند.
برای دیدن مشخصات مدل های مختلف اینورتر تکو و انتخاب اینورتر مناسب اینجا کلیک کنید .

برای خرید اینورتر تکو
مشاوره فنی ، تعمیر اینورتر تکو و دریافت لیست قیمت اینورتر TECO
با ما در تماس باشید