قیمت پی ال سی GM7U , GM7

قیمت پی ال سی |plc |

پی ال سی GM7U و GM7 : این نوع پی ال سی ها از نوع کامپکت می باشند وتمام پی ال سی های این سری دارای زبان برنامه نویسی استاندارد می باشد.

 نرم افزار برنامه نویسی این پی ال سی GMWIN  می باشد 

  

توضیحات

قیمت ( ریال )

زیر شاخه

مدل

 AC100/240V Power supply DC24V Input 12 points, Relay Output 8 points)

4,940,000

G7M-DR20A

 

AC100/240V Power supply DC24V Input 18 points, Relay Output 12 points)

6,270,000

G7M-DR30A

 

AC100/240V Power supply DC24V Input 24 points, Relay Output 16 points)

7,500,000

G7M-DR40A

 

 AC100/240V Power supply DC24V Input 36 points, Relay Output 24 points)

8,360,000

G7M-DR60A

 

 AC100/240V Power supply, DC24V Input 6 points, Transistor Ouput 4 points)

3,900,000

G7M-DT10A

 

 AC100/240V Power supply, DC24V Input 12 points, Transistor Ouput 8 points)

5,270,000

G7M-DT20A

 

 AC100/240V Power supply, DC24V Input 18 points, Transistor Ouput 12 points)

6,270,000

G7M-DT30A

 

 AC100/240V Power supply, DC24V Input 24 points, Transistor Ouput 16 points)

7,830,000

G7M-DT40A

 

 AC100/240V Power supply, DC24V Input 36 points, Transistor Ouput 24 points)

8,360,000

G7M-DT60A

Main Unit

 DC24V Power supply, DC24V Input 6 points, Transistor Ouput 4 points)

4,270,000

G7M-DR10A/DC

(GM7)

 DC24V Power supply, DC24V Input 12 points, Transistor Ouput 8 points)

5,550,000

G7M-DR20A/DC

 

 DC24V Power supply, DC24V Input 18 points, Transistor Ouput 12 points)

6,800,000

G7M-DR30A/DC

 

 DC24V Power supply, DC24V Input 24 points, Transistor Ouput 16 points)

7,830,000

G7M-DR40A/DC

 

 DC24V Power supply, DC24V Input 36 points, Transistor Ouput 24 points)

8,700,000

G7M-DR60A/DC

 

AC100/240V Power supply

5,550,000

G7M-DRT20U(N)

 

 AC100/240V Power supply, DC24V Input 18 points, Relay Output 4 points, Transistor Ouput 8 points)

7,220,000

G7M-DRT30U(N)

 

 AC100/240V Power supply, DC24V Input 24 points, Relay Output 4 points, Transistor Ouput 12 points)

8,830,000

G7M-DRT40U(N)

 

AC100/240V Power supply, DC24V Input 36 points, Relay Output 4 points, Transistor Ouput 20 points)

9,700,000

G7M-DRT60U(N)

 

 DC24V Power supply, DC24V Input 12 points, Relay Output 4 points, Transistor Ouput 4 points)

5,550,000

G7M-DRT20U(N)/dc

 

 DC24V Power supply, DC24V Input 18 points, Relay Output 4 points, Transistor Ouput 8 points)

7,220,000

G7M-DRT30U(N)/dc

 

 DC24V Power supply, DC24V Input 24 points, Relay Output 4 points, Transistor Ouput 12 points)

8,830,000

G7M-DRT40U(N)/dc

 

 DC24V Power supply, DC24V Input 36 points, Relay Output 4 points, Transistor Ouput 20 points)

9,830,000

G7M-DRT60U(N)/dc

 

 

توضیحات

قیمت ( ریال )

زیر شاخه

مدل

 AC100/240V Power supply, DC24V Input 18 points, Transistor Ouput 12 points)

6,460,000

K7M-DT30U

 

AC100/240V Power supply, DC24V Input 24 points, Transistor Ouput 16 points)

7,980,000

K7M-DT40U

 

 AC100/240V Power supply, DC24V Input 36 points, Transistor Ouput 24 points)

9,020,000

K7M-DT60U

 

 DC24V Power supply, DC24V Input 12 points, Transistor Ouput 8 points)

5,320,000

K7M-DT20U/DC

 

DC24V Power supply, DC24V Input 18 points, Transistor Ouput 12 points)

6,360,000

K7M-DT30U/DC

 

 DC24V Power supply, DC24V Input 24 points, Transistor Ouput 16 points)

7,980,000

K7M-DT40U/DC

 

 DC24V Power supply, DC24V Input 36 points, Transistor Ouput 24 points)

9,020,000

K7M-DT60U/DC

 

 AC100/240V Power supply DC24V Input 12 points, Relay Output 8 points)

5,320,000

G7M-DR20U

 

 AC100/240V Power supply DC24V Input 18 points, Relay Output 12 points)

6,360,000

G7M-DR30U

 

 AC100/240V Power supply DC24V Input 24 points, Relay Output 16 points)

7,830,000

G7M-DR40U

Main Unit

 AC100/240V Power supply DC24V Input 36 points, Relay Output 24 points)

9,020,000

G7M-DR60U

(GM7U)

 DC24V Power supply, DC24V Input 12 points, Relay Output 8 points)

5,320,000

G7M-DR20U/DC

 

 DC24V Power supply, DC24V Input 18 points, Relay Output 12 points)

6,360,000

G7M-DR30U/DC

 

 DC24V Power supply, DC24V Input 24 points, Relay Output 16 points)

7,830,000

G7M-DR40U/DC

 

 DC24V Power supply, DC24V Input 36 points, Relay Output 24 points)

9,020,000

G7M-DR60U/DC

 

 AC100/240V Power supply, DC24V Input 12 points, NPN Transistor Ouput 8 points)

5,320,000

G7M-DT20U(N)

 

 AC100/240V Power supply, DC24V Input 18 points, NPN Transistor Ouput 12 points)

6,360,000

G7M-DT30U(N)

 

 AC100/240V Power supply, DC24V Input 24 points, NPN Transistor Ouput 16 points)

7,830,000

G7M-DT40U(N)

 

 AC100/240V Power supply, DC24V Input 36 points, NPN Transistor Ouput 24 points)

9,020,000

G7M-DT60U(N)

 

 DC24V Power supply, DC24V Input 12 points, NPN Transistor Ouput 8 points)

5,320,000

G7M-DT20U(N)/DC

 

 DC24V Power supply, DC24V Input 18 points, NPN Transistor Ouput 12 points)

6,360,000

G7M-DT30U(N)/DC

 

 DC24V Power supply, DC24V Input 24 points, NPN Transistor Ouput 16 points)

7,830,000

G7M-DT40U(N)/DC

 

 DC24V Power supply, DC24V Input 36 points, NPN Transistor Ouput 24 points)

9,020,000

G7M-DT60U(N)/DC

 

 AC100/240V Power supply, DC24V Input 12 points, NPN Transistor Ouput 8 points)

5,320,000

G7M-DT20U(P)

 

 AC100/240V Power supply, DC24V Input 18 points, NPN Transistor Ouput 12 points)

6,360,000

G7M-DT30U(P)

 

 AC100/240V Power supply, DC24V Input 24 points, NPN Transistor Ouput 16 points)

7,830,000

G7M-DT40U(P)

 

 AC100/240V Power supply, DC24V Input 36 points, NPN Transistor Ouput 24 points)

9,020,000

G7M-DT60U(P)

 

 DC24V Power supply, DC24V Input 12 points, PNP Transistor Ouput 8 points)

5,320,000

G7M-DT20U(P)/DC

 

 DC24V Power supply, DC24V Input 18 points, PNP Transistor Ouput 12 points)

6,360,000

G7M-DT30U(P)/DC

 

 DC24V Power supply, DC24V Input 24 points, PNP Transistor Ouput 16 points)

7,830,000

G7M-DT40U(P)/DC

 

 DC24V Power supply, DC24V Input 36 points, PNP Transistor Ouput 24 points)

9,020,000

G7M-DT60U(P)/DC

 

 

  

دفتر مرکزی : تهران - مترو سعدی - خیابان سعدی شمالی  - کوچه بیمه - مجتمع تجاری و اداری پارس - طبقه اول پلاک 23 

تلفن فروش 33981730-021, 09125929028 پست الکترونیک : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

لینک واتساپ برای مشاوره  

لینک تلگرام برای مشاوره       

      لینک سروش برای مشاوره              

 

We have 349 guests and no members online