لیست قیمت اینورتر آیمستر

مدل iMASTER - U1 ورودی تکفاز 220 ولت
قیمتتوان (KW)کد کالا
55,830,0000.4U1-0040-7
60,910,0000.75U1-0075-7
69,030,0001.5U1-150-7
78,160,0002.2U1-0220-7
134,000,0003.7E1-037LF

مدل iMASTER - U1 ورودی سه فاز 380 ولت
قیمتتوان (KW)کد کالا
79,180,0000.4U1-0040-4
84,260,0000.75U1-0075-4
96,440,0001.5U1-150-4
108,620,0002.2U1-0220-4
131,970,0004U1-0400-4

مدل iMASTER - E1
قیمتتوان (KW)کد کالا
252,840,0005.5E1-055HF
301,470,0007.5E1-075HF
364,680,00011E1-110HF
418,170,00015E1-150HF
486,240,00018.5E1-185HF
544,590,00022E1-220HF
797,430,00030E1-300HF
894,680,00037E1-370HF
1,055,140,00045E1-450HF
1,312,840,00055E1-550HF
1,487,890,00075E1-750HF
1,782,870,00090E1-900HF
2,236,700,000110E1-1100HF
2,528,440,000132E1-1320HF
3,744,040,000160E1-1600HF
4,376,150,000220E1-2200HF
6,418,350,000280E1-2800HF

مدل iMASTER - C1
قیمتتوان (KW)کد کالا
209,080,0005.5C1-055-HF
228,530,0007.5C1-075-HF
316,060,00011C1-110-HF
384,130,00015C1-150-HF
437,610,00018.5C1-185-HF
481,380,00022C1-220-HF

مدل iMASTER - A1
قیمتتوان (KW)کد کالا
269,010,0005.5A1-016A-4-N
321,800,0007.5A1-023A-4-N
390,820,00011A1-032A-4-N
456,810,00015A1-038A-4-N
512,640,00018.5A1-045A-4-N
578,620,00022A1-058A-4-N
852,710,00030A1-075A-4-N
933,920,00037A1-090A-4-N
1,111,570,00045A1-110A-4-N
1,380,580,00055A1-149A-4-N
1,553,150,00075A1-176A-4-N
1,776,480,00090A1-217A-4-N
2,233,280,000110A1-260A-4-N
2,537,820,000132A1-296A-4-N

برای خرید اینورتر iMASTER
مشاوره فنی ، تعمیر اینورتر آیمستر و دریافت لیست قیمت اینورتر آیمستر
با ما در تماس باشید