اینورتر اینوت GD20 و لیست قیمت INVT

ورودی تک فاز - مدل INVT - GD20
قیمتتوان (KW)کد کالا
4,990,0000.4GD20-0R4G-S2
5,270,0000.75GD20-0R7G-S2
6,620,0001.5GD20-1R5G-S2
7,430,0002.2GD20-2R2G-S2
11,460,0003GD20-003G-S2
12,680,0004GD20-004G-2
14,540,0005.5GD20-5R5G-2

ورودی سه فاز - مدل INVT - GD20
قیمتتوان (KW)کد کالا
7,270,0000.75GD20-0R7G-4
7,580,0001.5GD20-1R5G-4
8,180,0002.2GD20-2R2G-4
11,260,0004GD20-004G-4
13,710,0005.5GD20-5R5G-4
17,580,0007.5GD20-7R5G-4
20,470,00011GD20-011G-4
24,340,00015GD20-015G-4
30,480,00018.5GD20-018G-4
33,560,00022GD20-022G-4
43,770,00030GD20-030G-4
49,510,00037GD20-037G-4
66,880,00045GD20-045G-4
70,580,00045GD20-045G-4-B
75,280,00055GD20-055G-4
80,790,00055GD20-055G-4-B
93,500,00075GD20-075G-4
97,370,00075GD20-075G-4-B
113,340,00090GD20-090G-4
120,890,00090GD20-090G-4-B
124,990,000110GD20-110G-4
135,560,000110GD20-110G-4-B

برای خرید اینورتر اینوت GD20
مشاوره فنی ، تعمیر اینورتر اینوت و دریافت لیست قیمت اینورتر INVT
با ما در تماس باشید