لیست قیمت اینورتر دلتا

DELTA EL

لیست قیمت دلتا EL ورودی تکفاز
قیمتتوان ( کیلووات )مدل
4,605,0000.4VFD004EL21W-1
4,525,0000.75VFD007EL21W-1
5,290,0001.5VFD015EL21W-1
6,960,0002.2VFD022EL21W-1

لیست قیمت دلتا EL ورودی سه فاز
قیمتتوان (کیلووات)مدل
6,550,0000.75VFD007EL43W-1
7,275,0001.5VFD015EL43W-1
8,810,0002.2VFD022EL43W-1
10,030,0004VFD040EL43W-1

برای خرید اینورتر دلتا  DELTA EL
با ما تماس بگیرید