لیست قیمت اینورتر دلتا DELTA C2000

لیست قیمت اینورتر دلتا C2000 ورودی سه فاز
قیمتتوان (کیلووات)مدل
12,460,0000.75VFD007C43A-21
12,930,0001.5VFD015C43A-21
13,880,0002.2VFD022C43A-21
17,615,0003.7VFD037C43A-21
21,080,0004VFD040C43A-21
22,135,0005.5VFD055C43A-21
24,360,0007.5VFD075C43A-21
29,640,00011VFD110C43A-21
36,055,00015VFD150C43A-21
43,280,00018.5VFD185C43A-21
49,560,00022VFD220C43A-21
63,330,00030VFD300C43A-21
200,760,000110VFD1100C43A-00
240,490,000132VFD1320C43A-00
268,900,000160VFD1600C43A-00
454,330,000220VFD2200C43A-00

برای خرید اینورتر دلتا  DELTA C2000
با ما تماس بگیرید