لیست قیمت اینورتر دلتا DELTA B

لیست قیمت دلتا B ورودی تکفاز
قیمتتوان (کیلووات)مدل
8,915,0000.75VFD007B21A
38,455,0007.5VFD075B23A

لیست قیمت دلتا B ورودی سه فاز
قیمت توان (کیلووات)مدل
12,345,0001.5VFD015B43A
18,855,0003.7VFD037B43A
26,045,0005.5VFD055B43A
30,520,0007.5VFD075B43A
44,760,00011VFD110B43A
71,835,00022VFD220B43A
104,475,00030VFD300B43A
120,915,00037VFD370B43A
146,280,00045VFD450B43A

 

برای خرید اینورتر دلتا  DELTA B
با ما تماس بگیرید